Cook and Style

Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Cook & Style bv
Nijverheidstraat 27-20
2160 Wommelgem
RPR BE0873 661 281

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce website van Cook & Style, een bv met maatschappelijke zetel te Nijverheidstraat 27-20, 2160 Wommelgem, BTW BE 0873 661 281, (hierna ‘Cook & Style’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen. 

Onderhevige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Cook & Style moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief verzendkosten en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Leveringskosten worden extra aangerekend, de prijs is berekend op basis van de afstand tussen Cook & Style en de Klant. Vanaf een totaal aankoopbedrag van euro 50 neemt Cook & Style de verzendkosten op zich en worden deze 0 euro voor de Klant indien deze zich in een straal van 10km rond Schilde bevind. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk of zetfouten. De verkoper heeft het recht de verkeerd geprijsde artikelen te annuleren. 

Artikel 3: Verzending

Artikelen worden verzonden via Bpost of DPD. De bestelling wordt verzonden binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. 

Artikel 4: Online aankopen

Id collection goederen die gekocht kunnen worden op de website zijn allen handgemaakt. Ze zijn dus steeds verschillend. Het afgebeelde product is dus niet steeds 100% hetzelfde als het aangekochte product. Een aankoop is voldaan zodra men heeft uitgecheckt en betaald op de website.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel in Beglië geleverd.

De levering gebeurt door Bpost of DPD. Dit maximaal 7 werkdagen na ontvangst van de betaling door de klant wordt het pakket verzonden tenzij anders geïnformeerd door de verkoper. 

Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld via ilse@cookandstyle.be door middel van foto’s.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Cook & Style om 1 of meerdere artikels te laten leveren dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cook & Style

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Cook & Style via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cook & Style heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nijverheidstraat 27-20 Wommelgem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Cook & Style alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Cook & Style op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Cook & Style wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Cook & Style betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7.1: Workshops

Bij het reserveren van een workshop kan deze geannuleerd worden tot 72 uur voor aanvang workshop. Er zal een forfaitaire kost van 10 euro per persoon aangerekend worden, het resterende bedrag wordt terugbetaald op de gewenste rekening. Een reservatie voor een plaats in een publieke workshop kan geannuleerd worden tot 72 uur voor aanvang workshop. Deze reservatie wordt terug betaald min de forfaitaire kost van 10 euro. Alle annulaties of no show na 72 uur voor aanvang worden niet terugbetaald of kunnen niet herboekt worden.  Door het plaatsen van een reservatie geeft de klant te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 8: Garantie

De artikelen worden zeer zorgvuldig ingepakt en beschermd. 

Artikel 9: Privacy

Cook & Style respecteert  de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om u een nieuwsbrief te sturen van Cook & Style, uw gegevens worden niet met derden gedeeld. 

Artikel 10: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.